Historie klubu

Již sedmé desetiletí je kuřimská házená trvalou konstantou tohoto sportu v jihomoravském regionu a zároveň neopomenutelnou součástí sportovního a společenského dění v samotném městě Kuřimi. Na svou tradici oddíl nezapomněl nejen v roce 1993, kdy se k nim hlasitěji přihlásil programem akcí spojených s oslavami svého padesátiletého výročí založení, ale připomíná si ji pravidelným setkáním hráčských generací na turnaji veteránů. Fotografie od pamětníků si můžete prohlédnout. Jak to ale všechno začalo?

Éra české házené

Začátky vzniku oddílu házené byly netradiční, při nácviku tanců taneční školou manželů Kadlecových, pořádané Vyšší průmyslovou školou Brno-Sokolská - studenti a nedaleké obchodní akademie ul. Kotlářská - studentky - v sálech Sokola Brno 1. Organizační výbor sestával ze dvou studentů VPŠ a dvou studentek OA. Byl jsem členem organizačního výboru a za členku OA byla studentka Jarka Stolařová ze Slavíkovic u Vyškova. Mimo úspěšnou studentkou, byla aktivní házenkářkou a funkcionářkou oddílu házené Slavíkovice. Na prodlouženou jsem pozval jako hosta svého dlouholetého kamaráda Láďu Kratochvíla, kterého jsem seznámil se „Stolinou“ jak byla mezi přáteli a házenkáři nazývána Jarka Stolařová. Zde vznikla myšlenka založit oddíl házené v Kuřimi. Zakladatelé české házené v Kuřimi byli pánové Vladimír Kratochvíl (nar.1924 - zemř.1968), který vykonával funkci předsedy a pan Zdeněk Hejmala (nar. 6.12.1924), který vykonával funkce hospodáře a pokladníka.

Kuřim byla v té době menším městečkem a společenský život se výrazně soustřeďoval kolem sportovního klubu. Česká házená se tehdy hrávala ve školách a díky tomu bylo dostatek kvalitních hráčů. Vůbec první družstvo házenkářů v Kuřimi tvořili hráči Miroslav Kočka, Zdeněk Krejčí, Zdeněk a Miloš Hejmalovi, Oldřich Panovský, Jaroslav a Zdeněk Košutovi a postupně i Čuhel Libor, Šulc František, Kudlík Otakar, Kolář Josef, Trtílek Vítězslav, Filip Vlastimil.

První ženské družstvo nastupovalo v následujícím složení: Hejmalová Věra, Křížová Miluše, Studená Jindra, Kašparcová Jarka, Šťastná Květa, Hermannová Věra, Večeřová Draha, Vitulová Cilka, Vermouzková Jarka, Ondráčková Růža, Klementová Jarka, Vyhlídalová Naďa. Kuřimský oddíl se postupně rozrůstal, sdružoval ženská i mužská družstva dorostu a dospělých.

Družstva mužů i žen pravidelně hrávala soutěž přeboru župy, od roku 1945 s názvem Sokol Kuřim, na hřišti u sokolovny. Po reorganizaci tělovýchovy v roce 1950 vystupoval oddíl pod názvem Spartak Kuřim a jeho družstva se umisťovala na předních místech jihomoravského přeboru.

Druhá liga žen do roku 1960 

V letech 1955 a opakovaně i 1956 se družstvo žen umístilo na 1. místě krajského přeboru a od roku 1957 až do roku 1960 hrávalo druhou ligu. Hrály Kalinová Marie, Doležalová Jana, Drimlová Lída, Sedláčková Milada, Peringerová Milada, Vyskočilová Jarka, Mišková Míla,Hradská Marie,Montágová Lída, Darmovzalová Emila, Komárková Jana, trenér Kalina Oldřich.

Nejznámějšími kuřimskými hráči a hráčkami této éry hrajícími i mimo Kuřim byli: Hejmala Miloš (hrál 1. ligu české házené za Dynamo Komín), Komárek Zdeněk st. (hrál 2. ligu handballu v Dukle Nitra a Baníku Tišnov), Drimlová a Sedláčková Milada (hrály 1. ligu handballu za ZETOR Brno), Vyskočilová Jarka (hrála první ligu košíkové za VŠ Brno). Práci oddílu organizují v tomto období především Pražák Jaroslav, Kolář Josef, Hanák Milan.

Nastupuje handbal

V šedesátých letech docházelo v Československu k postupnému rozšiřování mezinárodní házené o 7 hráčích, která umožňovala hru v halách po celý rok a mezinárodní srovnání úrovně hry. Většina oddílů v regionu proto tedy přecházela na mezinárodní házenou, tehdy často označovaná dnes už spíše řídce užívaným termínem handbal. Také v Kuřimi došlo k útlumu české házené, většina starších hráčů i funkcionářů odešla a oddíl české házené ukončil svou činnost v sezóně 1963. Zbývající členové přešli na handbal. Jeho základy v Kuřimi položili v roce 1962 trenéři František Ondrášek mladší a František Sobotka mladší, předsedou nového oddílu handballu byl František Ondrášek starší.

Začínalo se od počátku s družstvy žáků. Již v roce 1964 se žáci stávají po finále s Telnicí vítězi krajských sportovních her mládeže, v roce 1965 se umísťují na 2. místě v kraji za Gotwaldovem. Léta 1966, 1967, 1968 jsou roky postupu dorostu z okresních soutěží do divize. V té době se Kuřim prosazuje v dorostenecké kategorii i na celostátní úrovni v soutěžích pořádaných ministerstvem průmyslu na 3. místě za ligovými celky Plzně a Karviné v roce 1967 a 2. místě v roce 1968 za družstvem celky Karviné.

Činnost družstva mužů byla obnovena v sezóně 1966/67 na hřišti na stadionu. Družstvo tvořili bývalí „čeští házenkáři“ Hejmala Miloš, Šťasta František, Vyhlídal Ladislav, Ondrášek František, Sobotka František, Malášek Milan a z dorostu vycházející Štourač Pavel, Kašparec Pavel, Ondrášek Pavel, Jaroš Zdeněk, Cimbálník Ladislav, Marek Alois. Po ročním působení a vítězství v okresním přeboru si družstvo zajistilo postup do krajského přeboru II. třídy. V sezóně 1968/ 69 muži svou soutěž opět vyhráli a postoupili do krajského přeboru I. třídy. V této době družstvo trénuje Šťasta František.

5 let v třetí nejvyšší soutěži  

V roce 1971 družstvo opět postoupilo, již pod vedením Sitaře Ladislava, z krajského přeboru do moravské divize, kde se umisťovalo v letech 1972 - 1976 na předních místech. V té době byla divize třetí nejvyšší soutěží československé republiky. V tomto období hráli Malášek Milan, Marek Alois, Rozmahel Jaroslav, Hanák Rostislav, Cimbálník Ladislav, Doubek Josef, Hřib Jan, Jaroš Zdeněk, Kašpar Oldřich, Kohout Ladislav, Komárek Zdeněk ml., Novotný Ladislav, Ondrášek Pavel, Parnica Jan, Radvan Ivo, Sedláček Zdeněk, Štourač Pavel, Tichý Ivan, Tichý Zdeněk, Veselý Jindřich, Vlk Milan.

V roce 1978 došlo ke změně názvu oddílu na TJ TOS Kuřim. V těchto letech se však v oddílu projevila nedostatečná práce s mládeží. Pod seniorským týmem se rozpadla mládežnická družstva. A-tým na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let postupně oslaboval. Muži se postupně propadali až do krajské soutěže.

80. léta: obnovujeme mládežnická družstva chlapců i dívek

V roce 1982 získával oddíl nový impuls a pod předsednickým vedením Františka Ondráška ml. se soustředil na výchovu mládeže. Oddíl zrealizoval rozsáhlé nábory mládeže. Od roku 1983 tak znovu pravidelně oddíl obsazuje mládežnické soutěže všech kategorií.

Prvním výsledkem tohoto období je vítězství dorostenců pod vedením trenérů Ivoše Radvana a Rostislava Hanáka v krajském přeboru v ročníku 1988/89 (hráli např. pozdější hráči divizního seniorského týmu Šlégr Jan, Hála Milan, Tvrz Miloš, Oujezdský Michal). Následuje vítězství staršího dorostu, vedeného trenéry Ondráškem Františkem a Bednářem Vladimírem, v krajském přeboru v roce 1991 a 2. místo v divizi staršího dorostu v roce 1993.

Tento silný kolektiv dorostenců vytvoříl základ budoucího úspěšného týmu dospělých, hráli např.: Augusta David, Čermák Jiří, Hirš Marek, Petr Jaroš, Kosmák Jan, Hálek Roman, Süsser Zbyněk a Ondrášek Petr. Družstvo mužů bylo vytvořené opět v r. 1989/90 a s mladým týmem postoupilo z oblastního přeboru do divize pod vedením trenéra Františka Ondráška v roce 1994.

Ženské složky kuřimské házené organizovali od r.1986 do r.1990 pod názvem RH Kuřim, od roku 1990 do r.1995 pod názvem TJ Jaring Kuřim , Sobotka František, Malášek Milan, Marek Alois, Bednář Zdeněk a Smetana Zdeněk. V roce 1993 vyhrály kuřimské dorostenky divizi v sestavě: Hemberová Naďa, Hanáková Marcela, Jarolímová Lenka, Sedláčková Iveta, Hysková Zuzana, Malášková Bára, Duchoslavová Petra a Simona, Pelikánová Ivana, Smetanová Lenka, Svobodová Lucka, Kašparcová Alena.

Začátkem roku 1995 došlo opět ke sloučení obou kuřimských házenkářských oddílů, když družstva žen i žákyň ukončila činnost v roce 1994. V roce 1996 mění oddíl název z TJ TOS Kuřim na SK Kuřim. 

Z oblastního přeboru, přes divizi, JM ligy až do druhé ligy 

Na rychlý postup mladého týmu mužů z oblastního přeboru v roce 1993/94 chtěl seniorský tým Kuřimi navázat také v divizi. Další cesta v kategorii mužů za vysněnými ambicemi byla mnohem složitější. Na úroveň divizní soutěže se oddíl vyhoupl v roce 1994, kde se však několikrát marně pokoušel o postup. Základ vedeného trenérem Janem Smejkalem na přelomu tisíciletí tvořili hráči narození sedmdesátých letech. Postup opakovaně těsně unikl týmu, jehož základní kostru tvořili Jiří Čermák, Marek Hirš, Petr Ondrášek, Roman Hálek, Jan Kosmák a Petr Jaroš.

Až v sezoně 2003/2004 postoupil pod vedením trenéra Zdeňka Jaroše do „Jihomoravské ligy“. Tým se mohl opírat o zřejmě nejlepší brankářskou dvojici v soutěži Kořínek – Šlégr a současně o nejlepšího střelce celé soutěže, Vojtu Viclera, který nastřílel soupeřům úctyhodných 150 branek.

V následujícím soutěžním ročníku 2004/2005 se Kuřimská házená dočkala historického výsledku. A-tým mužů se umístil na prvním místě „Jihomoravské ligy“ a postoupil do II.ligy, což znamená posun klubu na celostátní úroveň i v kategorii dospělých. V sezoně 2004/05 družstvo mužů po doplnění několika kuřimskými dorostenci i dalšími novými hráči technicky i střelecky získalo a při kvalitě ostatních hráčů týmu, který v loňské sezoně do Jihomoravské ligy postoupil, družstvo opět v nové soutěži bojovalo o čelní umístění. Již po ukončení podzimní části se umístilo na prvním místě a až do konce soutěže toto postupové místo do II. ligy neopustilo. O tento z hlediska sportovního pro Kuřim historický úspěch se zasloužilo pod vedením trenéra Kořínka Aleše následujících 23 hráčů:  

Oppelt Pavel, Šlégr Jan, Prax Ondřej, Hirš Marek, Čermák Jiří, Kudla Jakub, Hálek Roman, Vítek Radim, Konorza Martin, Rašovský Jiří, Vincler Vojtěch , Novotný Miloš, Pišťák Martin, Hála Milan, Hrůza Jiří, Stejný Čestmír, Sýs Zdeněk, Sowinski Jakub, Kvasnica Pavel, Kohout Jan, Písařík Boris, Kopřiva Vojtěch, Kusala Luboš.

Nejlepšími střelci družstva byli Čermák Jiří 103 branek, Vincler Vojtech 80 branek, Pišťák Martin 73 branek. 

Hrajeme 1. ligu dorostenců  

Mladší dorostenci již hráli v soutěžním ročníku 2004/05 první sezonu v 1. lize, i když vzhledem k propozicím soutěže hráli všechna „domácí“ mistrovská utkání v tišnovské hale. Umístili se na 11. místě a udrželi se v soutěži, přestože hlavní opory družstva, které vybojovalo postup, přešly do vyšší věkové kategorie, např.: Kudla Jakub, Mylbachr Petr, Kopřiva Vojtěch, Prax Ondřej. Organizačně-technicky družstvo zajišťovali Kudla Jan, Šubík Roman a Trtílek Pavel. Pod vedením trenéra Smejkala Jana hráli: Vlk Michal, Paraska Michal, Kašparec Michal, Audy Jan, Foltán Jakub, Herman David, Marek Tomáš, Randa Lukáš, Kopřiva Jan, Dvořák Lukáš, Šubík Roman, Sedláček Stanislav, Pražák Petr, Gruber Jan, Slavíček Michal, Pokorný Petr, Jeneš Zdeněk, Černý Jan, Lemfeld Dušan, Sklenář Vlastimil.

První liga dorostenců pak Kuřimi vydržela několik dalších sezón.  

V té době bylo obnoveno také družstvo B-týmu mužů, které úspěšně nastupovalo do oblastního přeboru, kde bylo schopno porážet všechna drusžtva soutěže a stalo se v dalších letech pro mladé hráče dobrým nástupním můstkem do seniorské kategorie. Vedení družstva B-týmu zajišťovali třicátníci Sýs Zdeněk a Ondrášek Petr, kteří se střídali na postu hrajících trenérů. Dále hráli: Juránek Libor, Šlégr Jan, Prax Ondřej, Hanák Michal, Kosmák Jan, Kudla Jakub, Mylbachr Petr, Vítek Radim, Sýs Marek, Pospíšil Aleš, Šebesta Václav, Rašovský Jiří, Novotný Miloš, Hála Milan, Stohl Jiří, Krakovič Lukáš, Mikel Jiří, Šikula Radek, Oujezdský Michal, Sowinski Jakub, Kvasnica Pavel, Kohout Jan, Písařík Boris, Kopřiva Vojtěch.

Od roku 2005 v nafukovací hale

Protože na podzim r. 2005 byla na házenkářském hřišti s uměloým povrchem postavena nafukovací hala, je již možné hrát utkání I. ligy dorostu a II.ligy mužů na domácím hřišti v Kuřimi. Každé září a květen tak po dobu dalších více než desíti let jsou spojeny s brigádou házenkářů na stavu či bourání nafukovací "Bubliny".

V sezoně 2005/06 se družstva umístila v soutěžích následovně:  

Mladší žáci 8. místo v divizi, trenér Pospíšil Aleš, Sestava : Kučera Vít, Kříž Martin, Krásenský Ondřej, Pelikán David, Foral Marek, Kovařík David, Baxant Lukáš, Chromý Daniel, Hanžl Ondřej, Soldán Michal, Pluháček Viktor.

Starší žáci 10. místo v divizi, trenéři Pospíšil Aleš, Kohout Jan, Sestava: Obůrka Adam, Čurda Michal, Paraska Miroslav, Horák Tomáš, Pešek Jiří, Kovařík David , Baxant Lukáš, Kříž Martin, Krásenský Ondřej, Bárta Erik.

Mladší dorost 8. místo v 1. lize, trenér Smejkal Jan, Sestava: Paraska Michal, Šudák Dušan, Audy Jan, Dlapa Michal, Fikejs Jakub, Marek Tomáš, Pražák Petr, Prokopec Adam, Herman David, Dvořák Lukáš, Kopřiva Jan, Soušek Lukáš, Śeptun Michal, Malkovský Martin.

Starší dorost 4. místo v divizi, trenér Ing. Jaroš Zdeněk, Sestava: Paraska Michal, Lemfeld Dušan, Dvořák Lukáš, Foltán Jakub, Randa Lukáš, Kopřiva Jan, Marek Tomáš, Vlček Jan, Audy Jan a Sklenář Vlastimil.

Muži: 8. místo v 2. lize, trenér Kořínek Aleš, sestava: Čermák Jiří, Hálek Roman, Hirš Marek, Hrůza Jiří, Chýlek Pavel, Kohout Jan, Kopřiva Vojtěch, Kudla Jakub, Kvasnica Pavel, Mylbachr Petr, Oppelt Pavel, Pisařík Boris, Prax Ondřej, Sýs Zdeněk, Šlégr Jan, Vinclér Vojtech, Vítek Radim, Novotný Miloš, Stejný Čestmír.

V sezoně 2006/07 se družstva umístila v soutěžích následovně:  

Mladší žáci 8. místo v divizi, trenér Ing. Bednář Vladimír; Nejlepší střelci družstva: Chromý Daniel –55, Kučera Vít –35, Bohdálek Karel -24, Zelený Jan –22,

Starší žáci 10. místo v divizi, trenér Ing. Hanák Rostislav; Nejlepší střelci družstva: Bárta Erik – 262, Kovařík David – 92, Paraska Jiří 28, Baxant Lukáš 27,

Starší dorost 2. místo v divizi, trenér Smejkal Jan, vedoucí Šubík Roman; Nejlepší střelci družstva: Kopřiva Jan – 143, Šubík Roman – 113, Audy Jan – 97,

Muži A 7. místo 2. liga, Trenér Kořínek Aleš, vedoucí Mylbachr Jiří; Nejlepší střelci družstva: Mylbachr Petr – 77, Kudla Jakub – 74, Chýlek Pavel – 69,

Muži B 5. místo divize, trenér Ing. Jaroš Zdeněk; Nejlepší střelci družstva: Kopřiva Vojtěch – 51, Audy Jan – 43, Hanák Michal – 30.

Medaile města Kuřimi pro Františka Ondráška 

V roce 2011 předseda oddílu SK Kuřim František Ondrášek po padesáti letech ve vedení kuřimské házené předal vedení klubu, novým předsedou oddílu házené se stal Michal Hanák. Generační obměnou prošlo také celé složení výboru házené. 

V roce 2013 se rozhodla Rada města Kuřimi udělit ocenění Františku Ondráškovi, zakladateli prvního kuřimského družstva házené podle mezinárodních pravidel (handbalu) a současně dlouholetému předsedovi oddílu, jemuž byla udělena Medaile města Kuřimi za zásluhy o rozvoj sportu.

Medile byla předána starostou města Kuřimi v prostředí festivalu HANDEC FEST u příležitosti oslav 70 let házené v Kuřimi a 50 let handbalu v Kuřimi. Mezi prvními gratulanty nechyběli ani zástupci vedení Českého svazu házené - předseda Českého svazu házené Aleš Pospíšil a sekretář svazu Radek Bendl.

Muži postup do první ligy bez haly odmítli

V roce 2013 se A-týmu kuřimských házenkářů po vedením trenéra Libora Kubíčka vydařil a s náskokem si vybojoval druhým místem možnost postupu do první ligy. Bohužel, z finančních důvodů musel výbor oddílu postup odmítnout. Ve městě Kuřimi totiž házenkáři postrádají standardní sportovní halu, která by vyhovovala parametrům první ligy, přičemž na pronájmy hal v jiných městech nebyl připraven rozpočet a ani nebyla chuť hrát domácí zápasy mimo Kuřim. 

Téma výstavby nové sportovní haly se tak stalo jedním z klíčových zájmů vedení klubu a zůstává limitujícím pro další rozvoj nejen házené v Kuřimi, ale haloých sportů, neboť je silná poptávka celé sportovní veřejnosti po sportovní hale. Dočasným řešením zůstává nafukovací hala, která v roce 2015 končí svou dobu životnosti.

Stavba městské sportovní haly v Kuřimi v roce byla dokončena v roce 2018 a otevřela novou kapitolu kuřimské házené, která v současnosti ještě není dopsána.