Jak nám ten malý človíček roste před očima! A jakou má radost z pohybu! Skvělé! Ale jak to nejlépe využít?

Máte zájem vytvořit u vašeho dítěte pozitivní vztah ke sportu, přihlaste jej do míčových her s házenou. Nechejte děti hrát si a užít si radost z pohybu.

Sportovní klub Kuřim, oddíl házené rozvíjí projekt pohybových aktivit určený zejména pro předškoláky a předškoláčky z kuřimských školek.  Smyslem projektu SK Kuřim ve spolupráci s Mateřskou školou Kuřim je, aby se děti všestranně pohybovaly. Rozvíjíme pohybovou aktivitu dívek i chlapců v předškolním věku, kdy se dítě více osamostatňuje, buduje základy pohybové zdatnosti a učí se spolupracovat, hledá si kamarády. Každá hodina je zaměřena trochu jinak, ale společný jmenovatel je hra s míčem.

5 dobrých důvodů

proč přihlásit vašeho človíčka do míčových her s házenou

Pod vedením trenérů mládeže s vysokoškolským vzděláním tělovýchovného směru a vrcholovou trenérskou licencí klademe důraz na tyto prvky:

 1. Všestranný pohybový rozvoj
  pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování
  některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj dítěte.
 2. Gymnastická průprava
  je základ pro jakékoliv další sporty, proto se jí budeme rovněž věnovat.
 3. Hravá forma
  vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti.
  Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábava.
 4. Správné držení těla
  vedeme děti k nácviku správného držení těla, zaměřujeme se na aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.
 5. Utváření kladného vztahu ke sportu
  přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času,
  proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě nadchnout.

Hrou rozvíjíme orientaci v prostoru rychlost, obratnost změny poloh, start z různých poloh reakci na zrakový, sluchový signál manipulaci s náčiním koordinaci pohybů odhad vzdálenosti sociální cítění a spolupráci, sebeovládání, odvahu a tvořivost.

Jak to skutečně probíhá?

Naše lekce míčových her se koná každé pondělí od 9:30 - 11:00, kdy si ve spolupráci s tišnovskou autobusovou dopravou pana Nováčka svážíme děti mikrobusem z jednotlivých školek a následně je po tréninku rozvážíme zpět. Do našeho projektu se zapojily všechny kuřimské školky - MŠ Zborovská, MŠ Jungmanova, MŠ Komenského, ZŠ a MŠ Komenského, MŠ Brněnská a také MŠ Podlesí. Pro velký zájem jsme z kapacitních důvodů museli děti rozdělit do dvou skupin. Lekce probíhají v nové krásné sportovní hale v Kuřimi.

Náplní našich lekcí míčových her je rozvoj sportovních dovedností, obratnosti a správného osvojení zdravého pohybu formou zábavných (nejen míčových) her, opičích drah a jednotlivých cviků. Na začátku lekce se vždy nejprve zahřejeme některou z her, snad nejoblíbenější mezi dětmi jsou všem známe "rybičky, rybičky lovte se", a navážeme kratším protažením. Stejně jako na začátku zapojíme stretching (protažení) i na konci tréninku. Každá lekce je vedena dvěma zkušenými trenérkami/lektorkami.

Důležité informace

Kde: nová Městská sportovní hala
Kdy: každé pondělí dopoledne 9.30 - 11.00
Přihlášky: jméno a přímení dítěte, e-mail a telefon na rodiče zasílejte na email: g.klusakova@gmail.com

Bližší informace pošleme všem přihlášeným během prvního týdne v září, 1. lekce je plánována na 17. 9. 2018. Trenér házené si děti vyzvedne a zpět vrátí do školky!

Máte-li dotazy, získáte odpovědi u předsedy oddílu házené Michala Hanáka, email: hanysm@volny.cz, tel.: 604 931 599