Nabídka spolupráce

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat k podpoře sportovní činnosti mládeže při zajištění propagace Vaší firmy:

 

- uzavřením smlouvy o umístění reklamy

například výběr z následujících možností :

  • prezentace objednatele ve veškeré vnitřní i vnější komunikaci ( tisk, kabel. televize,…) jako „generálního“ sponzora oddílu ( družstva ) v názvu oddílu (družstva),
  • propagace předmětu činnosti objednatele na vybraných reklamních plochách v prostoru sportovní haly, areálu stadionu, ploše plaveckého bazénu, formou reklamního panelu
  • umístění loga objednatele na základní sadě dresů družstva,
  • výlep plakátů s logem objednatele na plakátovacích plochách v Kuřimi, a informačních tiskovinách oddílu házené,

 

- předáním finančního, nebo jiného daru

dle Vašeho uvážení, proti předání potvrzení o převzetí.

 

Kdo jsme:

Oddíl házené SK Kuřim je dobrovolným, politicky nezávislým sdružením občanů provozujících sport, osvětovou a hospodářskou činnost. Tradičně, již osmé desetiletí vytváří v Kuřimi podmínky pro celoroční, organizované sportovní i společenské vyžití mládeže. V současnosti patří počtem členů, družstev i výkonností k největším v kraji.

Co plánujeme:

Oddíl podniká kroky pro zlepšení podmínek nejen pro výkonnostně sportující kuřimskou mládež, ale i pro kondiční provozování sportu v Kuřimi celoročně. Cílem je proto dále rozšiřovat členskou základnu ale i prezentovat město v celostátních soutěžích.

Jaké soutěže hrajeme:

Organizačně i finančně celoročně zajišťujme pohárové, zimní a mistrovské soutěže minižáků a minižaček, mladších a starších žáků (JM Liga), starších žaček (JM Liga), mužů (2.liga a JM Liga).

Naše problémy:

Postupem družstev do ligových soutěží mládeže i mužů se zvýšily nároky nejen na sportovní výkonnost, ale i organizační, především finanční zajištění družstev, úroveň a vybavení sportovišť. Od II.ligy výše lze soutěže hrát pouze v halách. Při provozu nafukovací haly v Kuřimi od října do května, je možno sehrát již většinu ligových utkání v Kuřimi.

Hledáme partnery:

Hledáme partnery pro spolupráci při zajištění sportovní činnosti. Nabízíme propagaci Vaší firmy, prostory pro sportování vašich zaměstnanců, možnosti spolupráce v oblasti organizační, finanční, případně materiálové.

Věříme, že podpoříte aktivity při výchově sportovní mládeže i snahu reprezentovat Kuřim na širší úrovni.

Děkujeme Vám předem za podporu této činnosti.

 

 

Propagujte firmu, Kuřim, podporujte házenou!

Děkujeme !