Míčové hry pro děti z MŠ

Pro děti školek pokračujeme od září dalšími lekcemi dopoledních Míčových her.
Pro budoucí prvňáčky pokračujeme s Míčovými hry ve školách v rámci času školních družin („Hodina tělocviku navíc“)
Pro opravdové sportovce nabízíme odpolední tréninky chlapecké a dívčí přípravky v nově otevřené sportovní hale v Kuřimi.

Sportovní klub Kuřim, oddíl házené rozvíjí projekt pohybových aktivit určený zejména pro předškoláky a předškolačky z kuřimských školek. S házenou zažijete, to co jinde nezažijete jinde: už od nejmenších dětí zajišťujeme mezinárodní turnaje nejen v ČR, ale i v zahraničí, pro rodiče a děti organizujeme letní dovolenou v Itálii, máme několik úspěšných projektů jako je Ferinova liga házenkářek a házenkářů, Školní liga, Příměstský tábor, Kruhové cvičení Move-it na Wellness Kuřim atd.

5 dobrých důvodů, proč přihlásit vašeho človíčka do míčových her s házenou

Pod vedením trenérů mládeže s vysokoškolským vzděláním tělovýchovného směru a vrcholovou trenérskou licencí klademe důraz na tyto prvky:

1) Všestranný pohybový rozvoj - pro děti v tomto věku je všestranné zaměření aktivit velice důležité, přetěžování některých svalových skupin a zanedbání jiných může poškodit tělesný vývoj dítěte.

2) Gymnastická průprava - je základ pro jakékoliv další sporty, proto se jí budeme rovněž věnovat.

3) Hravá forma - vycházíme z možností dětské pozornosti, často střídáme činnosti. Uvědomujeme si, že pro děti musí být cvičení především zábava.

4) Správné držení těla - vedeme děti k nácviku správného držení těla, zaměřujeme se na aktivity vhodné pro správný vývoj páteře.

5) Utváření kladného vztahu ke sportu - přejeme si, aby se sport stal pro děti oblíbeným způsobem trávení volného času, proto jim připravujeme vhodné příležitosti a snažíme se je náležitě nadchnout. Hrou rozvíjíme orientaci v prostoru rychlost, obratnost změny poloh, start z různých poloh reakci na zrakový, sluchový signál manipulaci s náčiním koordinaci pohybů odhad vzdálenosti sociální cítění a spolupráci, sebeovládání, odvahu a tvořivost.

Každému nabízíme možnost vyzkoušet si cvičení celý měsíc zcela nezávisle a zdarma! Jste-li rozhodnuti zapojit od září 2020 Vaši ratolest do míčových her v rámci školek, napište prosím na lenka_kristova@centrum.cz