Jiří Mylbachr oslavil životní jubileum

Začátkem dubna oslavil náš dlouholetý funkcionář klubu Jiří Mylbachr významné životní jubileum 80 let.  Jirko přejeme ti pevné zdraví a mnoho úspěchů. Rádi tě uvidíme na hale, jakmile to situace jen trochu dovolí.

Za SK Kuřim 

Michal Hanák
předseda klubu