Pozvánka na výroční schůzi oddílu házené

Výkonný výbor oddílu házené Sportovního klubu Kuřim, z.s. svolává jednání výroční schůze Sportovního klubu Kuřim, z.s.. Tato pozvánka je určena všem registrovaným členům oddílu házené Sportovního klubu Kuřim, z.s..

Termín a místo konání

Termín konání výroční schůze stanovil výkonný výbor oddílu házené SK Kuřim na středu 25. května 2022 od 18.30 hod. Prezentace účastníků byla stanovena od 18.00 hod. Předpokládané ukončení 19.30 hod.
Místo konání – klub Kotelna Kuřim.

Prezentace

Právo účasti má každý registrovaný člen oddílu házené SK Kuřim starší patnácti let. Pro potřeby výroční schůze je za delegáta s hlasem rozhodujícím považován registrovaný člen oddílu házené starší osmnácti let .

Program jednání

 • Zahájení jednání.
 • Schválení programu jednání a volba pracovního předsednictva.
 • Schválení jednacího a volebního řádu.
 • Ustavení mandátové, volební a návrhové komise.
 • Zpráva o činnosti oddílu házené za uplynulé období.
 • Zpráva o výsledcích hospodaření.
 • Diskuse ke zprávě o činnosti a hospodaření.
 • Zpráva mandátové komise.
 • Volba předsedy SK Kuřim, oddílu házené, a členů výboru na další volební období 2022 - 2025.
 • Zpráva volební komise k výsledkům voleb.
 • Všeobecná diskuse.
 • Schválení usnesení výroční schůze oddílu házené
 • Závěr jednání.

Michal Hanák v.r.
předseda oddílu házené SK Kuřim


Zároveň se také bude konat valná hromada Sportovního klubu Kuřim - prezence 16:30, začátek 17:00 - pozvánka zde.