Ml. dorostenky

Složení týmu

Vanesa Klusáková

Věk: 15 let

Kateřina Leicherová

Věk: 15 let

Iva Odehnalová

Věk: 15 let